Nieuws

Samen maken we het verschil

Energiecoaches Meierijstad

De Gemeente Meierijstad en de Energie Coöperatie Meierijstad (ECM) hebben op 12 april de Energiecoach gelanceerd. De Energiecoach helpt huiseigenaren en huurders in Meierijstad op weg met de eerste stappen richting een duurzame woning. Meierijstad is intensief bezig met de gevolgen van klimaatverandering en zet in op 2 sporen om in 2050 CO2-neutraal te zijn: duurzame energie opwekken én het energieverbruik verminderen. Voor sommige inwoners is het een...

Lees meer

Voortgang zonneparken en door de gemeente geplande ‘startbijeenkomsten windenergie’

Beste Leden, Bij deze willen wij u informeren over de voortgang van de zonneparken en over de door de gemeente geplande ‘startbijeenkomsten windenergie’ Om in 2030 50% minder CO2 uit te stoten en in 2050 energieneutraal te zijn, is de gemeente Meierijstad druk bezig om de mogelijkheden van zon- en windenergieprojecten in kaart te brengen. Door de toenemende elektrificering (denk aan de enorme toename van elektrische fietsen en auto’s, airco’s en...

Lees meer

Nieuwsflits 24 januari 2021: Toelichting enquête

Toelichting op ALV enquête Door Corona is het niet mogelijk om een ledenvergadering te organiseren en een digitale ALV met stemmogelijkheid is een enorme klus om te regelen. Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we wel graag uw mening over horen. Daarom hebben we een enquête gemaakt en via de nieuwsflits van 17 januari met een link aan u gestuurd. Het programma ‘survey monkey’ kan maar 10 vragen (gratis) verwerken, vandaar dat...

Lees meer

Nieuwsflits 17 januari 2021: Algemene Ledenvergadering ECM

Net voor de kerst heeft iedereen via een nieuwsflits het jaaroverzicht 2020 kunnen lezen. In dit jaaroverzicht hebben we een aantal zaken benoemd. Door Covid-19 is het niet mogelijk een fysieke ALV te organiseren. Daarom is besloten om alle leden te laten meedenken en meebeslissen op basis van de volgende stellingen en vragen. Hier vind u de link naar de vragenlijst. Graag beantwoorden vóór maandag 25 januari 2021. Wij zullen de uitslag in februari via...

Lees meer

Nieuwsflits 12 januari 2021: Begroting 2021

Beste leden, Op 21 december 2020 is door het bestuur van de energiecoöperatie de begroting voor 2021 vastgesteld en goedgekeurd. Deze treffen jullie hier aan. Gezien de coronacrisis is het een hele onzekere tijd en is het daarom een beperkte begroting geworden. Er is op dit moment weinig zicht op hoe de projecten rondom de zonneweides zich gaan ontwikkelen, derhalve is hier ook nog geen rekening mee gehouden in de begroting. Bij vragen over de begroting...

Lees meer

Nieuwsflits 24 december 2020: Een toer door 2020

Beste Coöperatieleden, Het jaar 2020 is bijna ten einde en natuurlijk hadden we gehoopt 2020 met meer vrijheid en mogelijkheden af te kunnen sluiten, maar het zit er jammer genoeg niet in. Covid-19 houdt ons allemaal gegijzeld. Hopelijk is iedereen gezond en kunnen we ook op kleine schaal genieten van de gezellige decembermaand. Voor ECM is 2020 natuurlijk ook een vreemd jaar geweest. Fysieke bijeenkomsten zijn eigenlijk nauwelijks mogelijk geweest,...

Lees meer

Nieuwsflits 26 november 2020: Yes We Can!

ECM heeft zich in 2018 als partner aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Doel van de Alliantie was om statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd te krijgen. Dat zou er toe bijdragen dat flesjes beter ingeleverd worden en zo ook minder zwerfafval veroorzaakt. Met ingang van 1 juli 2021 gaat dat ingevoerd worden. Blikjes in het zwerfafval vormt echter een nog veel groter probleem (ongeveer drie keer zoveel als plastic flesjes). We stellen je met deze...

Lees meer

Nieuwsflits 18 oktober 2020: Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

In september zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur. Daar zijn we bijzonder blij mee. Er gebeurt enorm veel in de wereld van duurzame energie en dat zal nog verder toenemen. Versterking in het bestuur was hard nodig om mee invulling te geven aan kansen voor gedegen burgerparticipatie. Hoe zorgen we ervoor dat lokale geproduceerde energie ook lokaal voordelen brengt voor de Meierijstadse gemeenschap. Beste leden,  Sinds September 2020 ben ik...

Lees meer

Nieuwsflits 18 oktober 2020: Meierijstad Isoleert gaat door deze winter

In november 2019 zijn we gestart met de campagne Meierijstad Isoleert. Samen met Gemeente Meierijstad en de Verbinding hebben we 18 informatieavonden georganiseerd en via sociale media en de website isolatiestad.nl zo’n 700 woningbezitters aan een advies en een offerte voor isolatie geholpen. Honderden tonnen CO2 worden inmiddels bespaard en honderden woningeigenaren genieten van een comfortabelere woning met lagere stookkosten. Ook deze winter gaan we...

Lees meer

Nieuwsflits 26 augustus 2020: Meierijstad Isoleert met glas!

Het is even stil geweest rond Meierijstad Isoleert. Maar onze succesvolle isolatiecampagne is springlevend, hoewel we flink last hebben van de Corona-crisis. Besluiten worden uitgesteld of zelfs afgeblazen en soms zijn mensen huiverig om 'vreemden' toe te laten in hun woning. En net nu de campagne weer een beetje op gang komt, zorgen nieuwe maatregelen - hoe noodzakelijk ook - weer voor nieuwe twijfel. Dat maakt dat zo'n 125 dorpsgenoten nog geen besluit...

Lees meer