De Energie Coöperatie Meierijstad (ECM) is géén politieke partij. Wij hebben geen politieke ambities en geen politieke voorkeuren. Daarom is het zeker niet aan ons om U, als inwoner en burger van Meierijstad, een stemadvies te geven.

Wat wij wel doen, is de energietransitie een warm hart toedichten en ons inzetten voor Meierijstad. Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om de klimaatverandering te stoppen omdat deze onze welvaart en kwaliteit van leven bedreigt. ECM vindt dat wij als inwoners en ondernemers van Meierijstad zelf ook de verantwoordelijkheid moeten nemen om die afspraken na te komen. Die verantwoordelijkheid betekent dat we onder meer moeten kijken of wij ons energieverbruik kunnen verminderen. Maar tevens dat wij de energie die we nodig hebben zoveel als mogelijk zelf duurzaam opwekken.

Als Energie Coöperatie Meierijstad vinden wij dat windmolens en zonneweides die er komen, een bijdrage moeten leveren aan de gemeenschap. Veel initiatieven van windmolens en zonneweiden worden opgestart door bedrijven van buiten Meierijstad (vaak zelfs uit het buitenland). Dat betekent dat zij de lusten krijgen en wij alleen de lasten. Zij krijgen de (energie)subsidies en de winsten, terwijl er weinig rendement terugkomt naar onze eigen gemeenschap en regionale economie. Daarom vindt ECM burgerparticipatie (minimaal 50%) van absoluut belang. Als die windmolen of die zonneweide bij jou in de buurt staat, waarom zou je daar dan ook geen rendement van mogen ontvangen! ECM heeft als ideaal een gemeenschappelijk energiebedrijf waarmee de afhankelijkheid van buitenlandse energie verleden tijd is en energie voor iedereen betaalbaar blijft.

Daarom vinden wij als ECM het van belang dat U als kiezer goed nadenkt op welke partij u stemt. De energietransitie is niet iets wat toevallig in de mode is. Het is een uitdaging die ook verder reikt dan de 4 jaren van een bestuursperiode. Wilt U ook bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig Meierijstad? Wilt U ook dat de energiearmoede tot het verleden behoort? Kijk dan kritisch naar de partijprogramma’s en stem op een partij die samen met U de verantwoordelijkheid neemt voor de energietransitie binnen Meierijstad.

In het overzicht hieronder staan vier belangrijke onderwerpen ten aanzien van de energietransitie en hoe de deelnemende politieke partijen hier mee om willen gaan. Per onderwerp geven we aan in hoeverre het programma van de betreffende partij aansluit op deze onderwerpen. GROEN – sluit goed aan, ORANJE – sluit beperkt aan, maar biedt hoop, ROOD – geen enkele aansluiting.

Wij hebben geen stemadvies, maar vragen wel: Stem bewust!

Zie hier – Overzicht stellingen en antwoorden per partij