Coöperatie

Samen maken we het verschil

Waarom een energiecoöperatie

Zelfs de wereldleiders zijn het er (eindelijk!) over eens dat fossiele brandstoffen geen toekomst hebben. Ze hebben daarover, bij diverse klimaattoppen afspraken over gemaakt. Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen zijn erg vervuilend én raken op. Het wordt dus de hoogste tijd om volop te investeren in duurzame, groene energie! De wereldleiders gaan voor de grote plannen, als energiecoöperatie pakken we het kleiner aan. Wij beginnen in ons eigen dorp. Want samen kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en overstappen op duurzame energiebronnen. En dat is niet alleen goed voor het milieu. Het voelt ook beter om niet volledig afhankelijk te zijn van fossiele bronnen die vaak ook nog eens in handen zijn van regeringen die het niet zo nauw nemen met democratische principes.

In Schijndel realiseerden we al 2 zonneparken. En, wat ons betreft worden er dat veel meer. En zou het niet prachtig zijn als we de komende jaren steeds meer geld, dat nu nog Meierijstad uitvliegt, straks in Meierijstad besteed kan worden aan lokaal opgewekte, duurzame energie? We dagen daarom iedereen uit om mee te doen en te investeren. Niet alleen met financiële middelen, maar ook met uw lidmaatschap en mogelijk ook uw tijd. Want misschien heeft u al een duurzaam plan en zoekt u een club om dat samen mee op te pakken? Samen maken we immers het verschil! Door samen te werken kunnen we onze energierekening verlagen, onze afhankelijkheid van grote energieleveranciers terugdringen en investeren in projecten die duurzaam zijn. Duurzaam voor de inwoners van Meierijstad én duurzaam voor het milieu.

Energie Coöperatie Meierijstad wil het opwekken en leveren van energie in eigen hand nemen. Daarnaast willen we bewoners helpen om hun eigen woningen duurzamer te maken door energie te besparen en zelf duurzame energie op te wekken. We kunnen daarnaast van elkaar leren, elkaar helpen en zodoende onze onafhankelijkheid vergroten. De coöperatie wil daarbij veel samenwerken met het lokale bedrijfsleven, wat de werkgelegenheid ten goede komt.

Energieverbruik Meierijstad

Het jaarlijks energieverbruik van Woningen in Meierijstad bedraagt 109.000.000 kWh elektriciteit en 48.000.000 m3 gas. De uitgave aan energie voor woningen bedraagt ongeveer € 65.000.000,–.

Betaalbaar

Als we niets doen, stijgt onze energierekening jaarlijks met € 150,-. tot 250,-. terwijl de verwachting is dat de inkomens (nagenoeg) gelijk zullen blijven. We willen voor de toekomst betaalbare energie realiseren door besparing, eigen productie en door het collectief inkopen van duurzame energie. Hierdoor kunnen de uitgaven voor energie worden verlaagd.

Duurzaam

In Nederland wordt slechts 4 procent van de energie opgewekt uit duurzame bronnen (zon, wind, aardwarmte en biomassa). Fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas worden steeds verder uitgeput. Het is voor de meeste van ons nauwelijks voor te stellen, maar binnen niet al te lange tijd zijn fossiele brandstoffen zo schaars, dat we er onvoldoende van hebben om onze huizen te kunnen verwarmen. Bovendien hebben fossiele brandstoffen en de winning ervan een verwoestende invloed op het klimaat. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten we dus terugdringen en dat kan door over te schakelen op duurzame energiebronnen.

Aanmelden als lid

Het grotere plaatje

Zelfs de wereldleiders zijn het er (eindelijk!) over eens dat fossiele brandstoffen geen toekomst hebben. Ze hebben daar onlangs bij de Klimaattop in Parijs goede afspraken over gemaakt. Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen zijn erg vervuilend én raken op. Het wordt dus de hoogste tijd om volop te investeren in duurzame, groene energie! De wereldleiders gaan voor de grote plannen, als energiecoöperatie pakken we het kleiner aan. Wij beginnen in ons eigen dorp. Want samen zijn we sterk en kunnen we een vuist maken tegen fossiele brandstoffen. Niet alleen is dat goed voor het milieu, maar het voelt toch ook veel prettiger om je energie zelf op te wekken, zelf in de hand te hebben en om te weten dat het écht groen en schoon is? Het zonnepark op de Milieustraat is wat ons betreft een eerste park van velen. Onze doelstelling is om in 2020 onze energie voor 30% zelf op te wekken. Op een duurzame manier uiteraard. In totaal gaat het in Schijndel om 30 miljoen kWh, omgerekend maar liefst 4,5 miljoen euro! Eigen energieopwekking biedt geweldige kansen om al dat geld binnen Schijndel te houden. We dagen daarom alle Schijndelaren, particulieren én ondernemers, uit om mee te doen en te investeren. Samen maken we het verschil!

Windgroep zoekt medestanders voor windenergie

De ‘Windgroep’ van Energie Coöperatie Schijndel (ECS) is al geruime tijd bezig om te kijken of windmolens in Schijndel/Meierijstad kunnen bijdragen aan de energietransitie. Doel is om in 2050 energieneutraal te zijn: dat wil zeggen dat elke gemeente zelf voldoende groene energie opwekt om alle bewoners en ondernemers van stroom te kunnen voorzien. Om die transitie te doen slagen, moeten zoveel mogelijk mensen meedoen. Het urgentiegevoel begint volgens de energiecoöperatie gelukkig breed maatschappelijk toe te nemen en ook de organisatievraag wordt steeds nadrukkelijker gesteld. Windmolens dienen als middel om het zelf-organiserend vermogen van de lokale gemeenschap (dorp, kern, buurtschap, sportvereniging, gemeente of stad) te stimuleren zodat de energietransitie daarmee ook lokaal kan worden gerealiseerd.

Participatie
Het uitgangspunt van de ‘Windgroep’ is dat participatie van de bewoners een voorwaarde is. Bewoners moeten eigenaar kunnen worden van de windmolens door het kopen van een windmolendeel. De opgewekte energie en winst komt ter beschikking van de participanten. Er zijn veel voordelen voor het plaatsen van windmolens in Schijndel/Meierijstad.

Geschikte locatie
Het vinden van een geschikte locatie is voor de werkgroep cruciaal. Voorlichting, samenwerken en draagvlak zoeken is daarbij de eerste prioriteit. De Windgroep wil daarom zorgen dat zoveel mogelijk partijen binnen de lokale gemeenschap (inwoners, lokaal bedrijfsleven en gemeente) met deze windopgave meedoen zodat het draagvlak wordt vergroot en de lokale energietransitie wordt gestimuleerd. Daarnaast moeten windmolens de lokale waarden versterken en daarmee moeten niet alleen de lasten, maar ook de lusten lokaal vertaald kunnen worden. De Windgroep is nog op zoek naar enthousiastelingen die bij willen dragen aan het opzetten van deze plannen, idealen en doelen. Reacties kunnen gestuurd worden naar wind@energieschijndel.nl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Lidmaatschap
Algemene ledenvergadering

Onze leden worden twee keer per jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. In een formeel gedeelte worden onder meer de jaarrekening en bestuursstukken besproken. Het tweede deel van de avond staat in het teken van iets informeels: een presentatie, spel of discussie.

De ledenvergaderingen van 2018 vinden plaats op woensdag 18 april en donderdag 15 november. Om 19.30 uur start beide avonden het officiële gedeelte, waarna om 20.45 uur een publieke bijeenkomst plaatsvindt. Dit gedeelte van de avond is toegankelijk voor alle inwoners van Schijndel (en Meierijstad). Het doel van de avond is om onze leden en geïnteresseerden een inspirerende avond te bezorgen over duurzaamheid. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt via de Nieuwsflits. De stukken voor de ALV zijn een week voor de vergadering op te vragen via info@energieschijndel.nl.

Veel gestelde vragen (en antwoorden)

Bekijk de veelgestelde vragen, met uiteraard de antwoorden.

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen lidmaatschap

Jammer dat u het lidmaatschap opzegt. Hopelijk wilt u ons laten weten waarom u tot deze beslissing bent gekomen. Uw uitschrijving geldt met ingang van het volgende kalenderjaar.